Lawrencium

103
Lr
Gruppe
n/a
Periode
7
Blok
d
Protoner
Elektroner
Neutroner
103
103
159
Generelle Egenskaber
Atomnummer
103
Atommasse
[262]
Masseantal
262
Kategori
Actinider
Farve
n/a
Radioaktiv
Ja
Named after Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron
Krystalstruktur
n/a
Historie
Lawrencium was discovered by Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh and Robert M. Latimer in 1961 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with boron atoms.

Lawrencium was the last member of the actinide series to be discovered.
Elektroner i hver skal
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Elektronkonfiguration
[Rn] 5f14 7s2 7p1
Lr
Lawrencium is a trivalent ion in aqueous solution
Fysiske Egenskaber
Tilstandsform
Fast stof
Massefylde
-
Smeltepunkt
1900 K | 1626,85 °C | 2960,33 °F
Kogepunkt
-
Smeltevarme
n/a
Fordampningsvarme
n/a
Varmefylde
-
Forekomst i jordskorpen
n/a
Forekomst i universet
n/a
Illustration
Billede akkrediteringer: Images-of-elements
Illustration of lawrencium
CAS-nummer
22537-19-5
PubChem CID-nummer
n/a
Atomare egenskaber
Atomradius
-
Kovalent radius
-
Elektronegativitet
1,3 (Paulings skala)
Ioniseringspotentiale
4,9 eV
Atomvolumen
-
Varmeledningsevne
0,1 W/cm·K
Oxidationstrin
3
Anvendelser
Lawrencium is used for scientific research purposes only.
Lawrencium is harmful due to its radioactivity
Isotoper
Stabile isotoper
-
Ustabile isotoper
251Lr, 252Lr, 253Lr, 254Lr, 255Lr, 256Lr, 257Lr, 258Lr, 259Lr, 260Lr, 261Lr, 262Lr, 263Lr, 264Lr, 265Lr, 266Lr