Brom

35
Br
Gruppe
17
Periode
4
Blok
p
Protoner
Elektroner
Neutroner
35
35
45
Generelle Egenskaber
Atomnummer
35
Atommasse
79,904
Masseantal
80
Kategori
Halogener
Farve
Rød
Radioaktiv
Nej
From the Greek word bromos, stench
Krystalstruktur
Endecentreret Orthohombisk
Historie
Carl Jacob Löwig discovered bromine in 1825, while still a chemistry student at Heidelberg University, Germany.

Antoine Balard distilled the bromine from a solution of seaweed ash saturated with chlorine in 1824.

He finally published his results in 1826, providing evidence that the substance he had discovered was a new element.
Elektroner i hver skal
2, 8, 18, 7
Elektronkonfiguration
[Ar] 3d10 4s2 4p5
Br
Bromine is the only nonmetallic element that is liquid at ordinary temperatures
Fysiske Egenskaber
Tilstandsform
Væske
Massefylde
3,122 g/cm3
Smeltepunkt
265,95 K | -7,2 °C | 19,04 °F
Kogepunkt
331,95 K | 58,8 °C | 137,84 °F
Smeltevarme
5,8 kJ/mol
Fordampningsvarme
14,8 kJ/mol
Varmefylde
0,474 J/g·K
Forekomst i jordskorpen
0,0003%
Forekomst i universet
7×10-7%
Pure
Billede akkrediteringer: Images-of-elements
Pure liquid bromine
CAS-nummer
7726-95-6
PubChem CID-nummer
24408
Atomare egenskaber
Atomradius
120 pm
Kovalent radius
120 pm
Elektronegativitet
2,96 (Paulings skala)
Ioniseringspotentiale
11,8138 eV
Atomvolumen
23,5 cm3/mol
Varmeledningsevne
0,00122 W/cm·K
Oxidationstrin
-1, 1, 3, 4, 5, 7
Anvendelser
Bromine is used in making fumigants, flameproofing agents, water purification compounds, dyes, medicines and sanitizers.

Potassium bromide is used as a source of bromide ions for the manufacture of silver bromide for photographic film.

Bromine is also used to reduce mercury pollution from coal-fired power plants.
Bromine is poisonous and causes skin burns
Isotoper
Stabile isotoper
79Br, 81Br
Ustabile isotoper
67Br, 68Br, 69Br, 70Br, 71Br, 72Br, 73Br, 74Br, 75Br, 76Br, 77Br, 78Br, 80Br, 82Br, 83Br, 84Br, 85Br, 86Br, 87Br, 88Br, 89Br, 90Br, 91Br, 92Br, 93Br, 94Br, 95Br, 96Br, 97Br